Arvokas vanhuus kuuluu kaikille, mutta ei toteudu käytännössä

03.10.2022


Arvokas vanhuus kuuluu kaikille, mutta toteutuu yhä harvemman kohdalla. Näin uskallan väittää.

Tällä viikolla vietetään Vanhustenviikkoa teemalla "Yhdessä luontoon - joka iän oikeus". Tavoite on tärkeä, mutta kun mietin vanhuspalvelujemme nykytilaa, on todettava sen olevan monelle vain haave. Mielestäni laitoshoitopaikkojen alasajo oli virhe, josta maksamme nyt hintaa. Paljon toistettu viesti siitä, miten jokainen vanhus haluaa olla kotona, antoi tälle päätökselle oikeutuksen, mutta onko asia oikeasti näin?

Kotona asuminen on monelle mielekkäin vaihtoehto, mutta on myös monia tilanteita, jolloin se ei enää sitä ole. Väestön ikääntyessä mm. muistisairaudet lisääntyvät ja kotona asuvat ihmiset ovat yhä huonokuntoisempia. Monesti joudutaan pohtimaan kotona asumisen mielekkyyden sijaan sitä, pärjääkö ihminen kotona ja mitkä oikeastaan ovat pärjäämisen kriteerit?

Jos ajatellaan kotihoidon ratkaisevan kaikki kotona asumisen haasteet, on hyvä huomioida muutama tosiasia kotihoitoon liittyen. Vaikka ihmisellä olisi kotihoidon maksimaaliset avut, jotka pääsääntöisesti vaaditaan ennen kuin on edes mahdollisuutta päästä hoivakotiin, se tarkoittaa noin neljää käyntiä vuorokaudessa. Halutessaan ja jos se on taloudellisesti mahdollista, lisäkäyntejä voi ostaa yksityiseltä sektorilta.

Käytännössä maksimiapujenkin turvin ihmisen on siis pärjättävä liki 20 tuntia vuorokaudesta joko yksin tai omaisten turvin. Moni kokee turvattomuutta, muistisairaita lukitaan koteihinsa ja osa kaatuilee viikoittain tai jopa päivittäin. Haluavatko nämä ihmiset asua kotona ja ennen kaikkea, onko se turvallista ja inhimillistä elämää?

Koska tehtyjä päätöksiä on vaikea perua, tässä kohtaa olisi tärkeää panostaa kotihoitoon, kuten siihen olisi pitänyt panostaa silloin kun laitospaikkoja ajettiin alas. Lopuksi muutama ajatus siitä, miten tilannetta voitaisiin parantaa:

• sitova henkilöstömitoitus myös kotihoitoon

• oma lääkäri kotihoidon asiakkaille (osassa kunnissa näin on, mutta osassa ei)

• moniammatillinen tiimi asiakkaan tukena

• omaishoitajien aseman parantaminen (ilman heitä monikaan nykyisin kotona asuvista ei nimittäin pärjäisi kotona)