Kokoomus syyttää hallitusta vastuuttomasta veropolitiikasta, mutta unohtaa muutaman tosiasian

25.01.2023


Kokoomus syyttää hallitusta vastuuttomasta velkapolitiikasta, mutta jättää samalla kertomatta oleellisen asian - mitä valtion velalle on tapahtunut vuosikymmenten aikana suhteessa korkomenoihin.

2000-luvulla teknokuplan puhjettua taloutta elvytettiin ja lainaa jaettiin paljon. Korot olivat matalalla. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen tilanne oli sama. Käytännössä lainojen korot olivat negatiivisia. Kokoomus puhuu mielellään omasta vastuullisesta talouspolitiikastaan, mutta todellisuudessa vuosien 2000 ja 2009 jälkeen valtion korkomenot kääntyivät pitkälti laskuun korkokulujen laskun takia, ei suinkaan vain kokoomuksen "talouskurin" takia.

Esimerkiksi vuosina 2007-2011 valtion velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvoi keskustan ja kokoomuksen johdolla 30 prosentista 40,2 prosenttiin. Hallituskauden alussa vuonna 2007 valtion velka oli 56 miljardia euroa ja hallituskauden lopussa vuonna 2011 jo liki 80 miljardia euroa.

Vuosina 2011-2015 valtion korkomenot jatkoivat laskuaan. Samanaikaisesti valtion velka kuitenkin kasvoi noin 20 miljardilla ja vuoden 2015 päätteeksi valtion velka oli 47,2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Ja kyllä, tässä hallituksessa olivat myös demarit mukana. Mutta samalla tavoin velan määrä kasvoi myös edellisen hallituksen aikana, jossa demarit eivät olleet mukana.

Mainittakoon vielä, että 1990-luvun alun laman jälkeen Lipposen I ja II hallitus pienensivät valtion velkaa lähes 20 prosentilla suhteessa bruttokansantuotteeseen vuosina 1995-2003. Huomion arvoista on se, että korkomenot olivat tuolloin korkeammalla kuin ne ovat nyt.

Velkaa on siis otettu muulloinkin kuin tällä hallituskaudella, jolle on myös osunut poikkeuksellisen monta kriisiä, ja joiden hoitamiseksi mikä tahansa hallitus olisi ottanut velkaa. On toki kätevää jättää mainitsematta itselle edullinen, joskin kokonaisuuden kannalta hyvin oleellinen osa. Uskottavuutta se ei kuitenkaan vahvista.