Lisää tukea omaishoitajille

07.06.2021


Tämä teksti on julkaistu Länsiväylässä 4.6.2021.

Omaishoitajuus on vahvasti sukupuolittunutta. Sukupuolten tasa-arvo Suomen kunnissa 2017-2021 raportin mukaan 70 prosenttia omaishoitajista on naisia ja alaikäisten lasten sopimusomaishoitajista jopa yli 90 prosenttia. Tyypillinen omaishoitaja onkin yli 65-vuotiasta muistisairasta puolisoaan hoitava nainen.

Noin 80 prosenttia omaishoitajista tekee omaishoitotyötä, joka sitoo lähes ympäri vuorokauden. Sitovuuden vuoksi sitä voi olla vaikea yhdistää palkkatyöhön. Etenkin työikäisten omaishoitajien osalta tämä heijastuu palkkakehitykseen, eläkekertymään ja mahdollisuuksiin työllistyä myöhemmin tulevaisuudessa. Omaishoitajat sairastavat keskimääräistä väestöä enemmän.

Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä, mutta jäävät työssään liian yksin. Vastuu on suuri ja saatavilla oleva apu riittämätöntä. Vain noin puolet omaishoitajista pitää heille lakisääteisesti kuuluvia vapaapäiviä, vaikka ne olisivat heidän jaksamisensa kannalta äärimmäisen tärkeitä. Ottaen huomioon työn sitovuuden ja raskauden myös siitä saatava korvaus on kohtuuttoman pieni. Etenkin kun huomioidaan, että omaishoitajuuden on arvioitu tuovan noin 10 000 euron vuosittaiset säästöt yhtä hoidettavaa kohden.

Mikä sitten avuksi? Koska omaishoidon tuen myöntämiseen ei ole olemassa kansallisia kriteerejä vaan kunnat myöntävät sitä omien kriteeriensä ja määrärahojensa puitteissa, voimme Espoossa huolehtia siitä, että työstä saa kohtuullisen korvauksen. Asiointiin tai harrastamiseen on tarjottava nykyistä paremmin mahdollisuuksia. Myös arjen apu, kuten siivouspalvelu, voisi hyödyttää omaishoitajia. Ennen kaikkea voimme kuitenkin kysyä omaishoitajilta itseltään, millaista tukea he toivoisivat.