Miksi sosiaalipalveluista puhutaan niin vähän?

19.01.2022

Kuva: Pixabay.


Sosiaalialan ammattilaiset ovat kritisoineet aluevaalitenteistä ja yleisestä keskustelusta puuttuvaa sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden näkökulmaa - eikä syyttä. Käytännössä ainoat sosiaalipalvelut, joista aluevaaleihin liittyen on puhuttu, ovat vanhuspalvelut. Päihdepalveluiden osalta on lähinnä keskitytty pohtimaan pitäisikö huumeidenkäyttöhuoneet sallia tulevilla hyvinvointialueilla. Muita ei ole juurikaan edes mainittu.

Jokainen pystyy nimeämään jonkun terveyspalveluihin lukeutuvan palvelun. Jos ihmisiltä kysytään sosiaalipalveluista, vastaukset ovat todennäköisesti vähäisempiä. Kokonaisuutta eu ei ole helppo hahmottaa. Todennäköisimmin esiin nousevat lastensuojelu ja vanhuspalvelut, vaikka sosiaalipalvelut ovat paljon muutakin. 

Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita ovat 

 • Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus
 • Sosiaalinen kuntoutus
 • Perhetyö
 • Kotipalvelu ja kotihoito
 • Omaishoidon tuki
 • Asumispalvelut
 • Laitospalvelut
 • Liikkumista tukevat palvelut
 • Päihde- ja mielenterveystyö
 • Kasvatus- ja perheneuvonta
 • Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta
 • Omaista ja läheistä hoitavan henkilön vapaat
 • (lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö.)

Lisäksi erityislainsäädännön nojalla tarjotaan kunnallisia sosiaalipalveluita, kuten vammaisten palveluita ja lastensuojelua.

Sosiaalipalveluiden tuntemus on edellytys yhteistyölle

Olen itsekin puhunut vaalien alla paljon terveydenhuollon näkökulmasta. Osin siksi, että nykyinen työni on terveydenhuollon sektorilla ja toisekseen siksi, että juuri terveydenhuoltoon liittyvää uutisointia on ollut runsaasti ja siihen on ollut helppo tarttua. Sosiaalihuolto tarvitsee kuitenkin lisäresursseja yhtä kipeästi kuin terveydenhuoltokin.

Yksi keskeinen asia uudistuksessa on saada palveluketjut toimiviksi ja katkeamattomiksi. Tämä edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden saumatonta yhteistyötä. Jos taas emme tunne sosiaalipalvelukokonaisuutta, ei tämä ole mahdollista. Siksi meidän kaikkien on hyvä palauttaa mieliimme: kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus, jossa sosiaalipalveluilla on aivan yhtä tärkeä rooli kuin terveyspalveluillakin.