Omaishoidon tukeen tarvitaan kokonaisuudistus

16.03.2023


Omaishoitajaliitto julkaisi 15.3. tiedotteen Omaishoitaja on tehnyt jo koko vuoden työt – Löytyykö hoivatyöhön taukoa ja tukea? Osa omaishoitajista on ollut jo maaliskuun puolivälissä yhtä sitovasti tehtävässään kuin ansiotyössä oleva palkansaaja koko vuonna.

Suomessa on noin 50 000 sopimusomaishoitajaa ja sen lisäksi paljon sellaisia omaishoitajia, jotka eivät ole omaishoidon sopimusten piirissä. Väestön ikääntyessä omaishoidon merkitys kasvaa entisestään, sillä hoivapaikkoja ei riitä kaikille ja lisäksi kotona hoitaminen tulee monin kerroin edullisemmaksi yhteiskunnalle. Siksi omaishoitajien kohtelu tuntuu erityisen väärältä. Tiedämme omaishoidon arvon, mutta tehdyt päätökset viestivät muuta.

Omaishoitajien tärkeästä työstä puhutaan ja on puhuttu aiemminkin paljon. Konkreettiset toimet omaishoitajien aseman parantamiseksi sen sijaan ovat olleet vähäisiä. Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä oli alun perin tarkoitus yhtenäistää omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit koko maassa. Kuten tiedämme, tämä tavoite ei kuitenkaan toteutunut ja valitettavasti alueelliset erot omaishoidon tuessa ovat kasvaneet.  

Omaishoidon tuki mielletään usein samaksi asiaksi kuin omaishoidosta saatava palkkio. Kyse on kuitenkin paljon muustakin. Esimerkiksi korona-aikana omaishoitajille lakisääteisesti kuuluvia vapaita ei monin paikoin pystytty myöntämään ja omaishoidon vapaat vanhentuivat – tämä siitäkin huolimatta, että omaishoitajilla ei ollut aitoa mahdollisuutta pitää näitä vapaita.

Usein tuntuu siltä, että ihmisillä, jotka näitä päätöksiä tekevät ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, kuinka raskasta ja sitovaa omaishoitajuus on. Jos muistisairaan omaishoitaja jättää hellan päälle ruuanlaiton ajaksi, hänen on vahdittava, että muistisairas ei polta itseään. Jos parantumatonta syöpää sairastava tarvitsee kipulääkettä, eikä pysty sitä itse annostelemaan, hän kärsii kovista kivuista omaishoitajan ollessa poissa kotoa. Jos vuoteen omana olevan omaishoitaja ei ole paikalla, ei hän pysty itse juomaan, syömään, muuttamaan asentoaan, käymään tarpeillaan tai huolehtimaan hygieniasta. Miltä sinusta tuntuisi olla vastuussa kaikesta tästä ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä? 

On selvää, että omaishoidon tukeen tarvitaan kokonaisuudistus. Omaishoitajat ovat odottaneet sitä jo monta vuosikymmentä ja nyt jos koskaan on sen aika.