Politiikka kuuluu oppilaitoksiin

01.11.2021


Teksti on julkaistu Länsiväylässä 31.10.2021.

Allianssin politiikkaviikkoa vietetään 1.-7.11. Politiikkaviikon tarkoituksena on lisätä nuorten ymmärrystä yhteiskunnallisesta vaikuttamista ja politiikasta.

Nuorten kiinnostusta politiikkaan on seurattu Nuorisobarometrin avulla vuodesta 1996 alkaen. Tuolloin enemmistö nuorista kertoi, että politiikka kiinnostaa vähän tai ei lainkaan. Tänä päivänä tilanne on toinen. Kiinnostus politiikkaa kohtaan on kasvanut, mutta samaan aikaan esimerkiksi kuntavaaleissa alle 30-vuotiaiden ehdokkaiden osuus oli pienempi kuin yli pariinkymmeneen vuoteen.

Politiikasta ja vaikuttamisesta puhutaan oppilaitoksissa aiempaa vähemmän. Erot ovat suuria etenkin lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä. Taloustutkimuksen toteuttaman kyselyn mukaan yliopistotutkinnon suorittaneista tai sitä tällä hetkellä suorittavista lähes 70 prosenttia kertoo äänestävänsä kuntavaaleissa varmasti, mutta ammatillisen koulutuksen puolella varmoja äänestäjiä on vain 38 prosenttia.

Kehityskulun seuraukset näkyvät jo nyt. Esimerkiksi kesäkuisissa kuntavaaleissa prosentuaalisesti eniten ja vähiten äänestäneen äänestysalueen välillä oli lähes 40 prosenttiyksikön ero. Tästä syystä kaikkien nuorten tulisi saada perustiedot demokraattisesta päätöksenteosta ja poliittisesta vaikuttamisesta, sillä usko omiin yhteiskunnallisiin vaikutusmahdollisuuksiin valetaan jo nuorena.

Tekstin kirjoittaneet: Taru Salovaara & Sini Saarni, Espoon Demarinuoret