Terveiset aluevaltuuston kokouksesta 7.3.2022

08.03.2022


Eilen oli historiallinen päivä, kun Länsi-Uudenmaan aluevaltuusto kokoontui ensimmäistä kertaa. Kokouksessa päätettiin henkilövalinnoista, hallintosäännön ensimmäisestä versiosta, hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta sekä kuultiin henkilöstösiirtojen valmistelun tilanne hyvinvointialueelle. 

Oman puolueeni esityksen mukaisesti minut valittiin aluehallituksen alaisen yksilöasioiden jaoston puheenjohtajaksi. Demareissa päädyttiin luottamuspaikkakausien jakoon, jotta mahdollisimman moni pääsee antamaan osaamisensa hyvinvointialueen käyttöön. Jaan itse kauden kollega Liisa Kivekkään kanssa, joten siirryn 1.10.2023 alkaen hänen varajäsenekseen kyseisessä jaostossa. 

Pääsin pitämään kokouksessa myös ensimmäisen puheenvuoroni. Puheenvuorossa nostin esiin hyvinvointialueen, kuntien ja HUSin välistä yhteistyötä unohtamatta sosiaali- ja terveysalan järjestöjä tässä kokonaisuudessa. Alla puheenvuoro kokonaisuudessaan:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tehdään jatkossa yhteistyössä hyvinvointialueen, kuntien ja HUSin kanssa. Tähän yhteistyöhön panostaminen on äärimmäisen tärkeää paitsi asukkaiden ja asiakkaiden, myös tätä työtä tekevien organisaatioiden kannalta. Tästä kokonaisuudesta emme saa myöskään unohtaa arvokasta työtä tekeviä sosiaali- ja terveysalan järjestöjä.

Viime viikolla Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin webinaarissa yhtenä rajapintana nostettiin esiin etsivän nuorisotyö. Vuonna 2020 etsivän nuorisotyön kautta noin 20 prosenttia nuorista ohjattiin terveydenhuollon palveluiden tai mielenterveys- tai päihdepalveluiden piiriin. Ilman etsivää nuorisotyötä luku avun ja tuen piiriin hakeutuneista olisi merkittävästi pienempi ja nuorten ongelmat entistäkin vaikeampia.

Etsivä nuorisotyö on vain yksi esimerkki hyvinvointialueen, kuntien ja HUSin rajapinnoilla työskentelystä. Se, kuka rahoittaa rajapintojen toimintaa, vaatii vielä selkeytystä. Alueuudistuksen luomat haasteet voivat johtaa pahimmillaan siihen, että nykyisiä, hyväksi todistettuja toimintoja ei pystytä ylläpitämään tulevaisuudessa.

Esimerkiksi kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus siirtyvät hyvinvointialueen järjestettäviksi, eivätkä nuorten yhteiskuntaan kiinnittymistä tukevat kunnalliset työpajat voi nykyisen mallin mukaisesti jatkaa kyseisen palvelun tuottamista valtion korvauksen hävitessä kunnilta. Vastaavanlaisia rajapinnan haasteita on varmasti edessä monissa erilaisissa toiminnoissa.

Hallinto-ohjesäännössä aluehallituksen tehtäväksi on kirjattu avustusten myöntämisen periaatteista päättäminen. Osana periaatteista päättämistä on myös huomioitava pienten järjestöjen toimintaedellytykset hyvinvointialueella. Mitä pikemmin periaatteista päätetään, sitä nopeammin voidaan myös myöntää avustuksia, jotka ovat järjestöjen toiminnan elinehto. Järjestöedustajien kanssa tulee käydä aktiivista vuoropuhelua sekä sopia selkeästä vastuunjaosta ja luoda toimintamallit hyvinvointialueen, kuntien ja HUSin rajapinnoilla työskentelyyn.

Ilman sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ei ole riittäviä resursseja. Siksi hyvinvointialueen on huolehdittava järjestöjen toimintaedellytyksistä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vaatii ennen kaikkea laaja-alaista yhteistyötä yli sektori- ja kuntarajojen. Jotta parhaat mahdolliset palvelut toteutuvat ja ihmiset saavat apua oikea-aikaisesti, pidetään ihmiset kaikkien uudistusten keskiössä.

Kiitos.


Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 29.3.2022.