Työelämän merkitys mielen hyvinvoinnille

08.05.2022


Teksti on julkaistu Länsiväylässä 7.5.2022.

Viime viikolla julkaistiin HelsinkiMission Työelämän yksinäisyys 2022 -barometrin tulokset. Tulosten mukaan joka neljäs suomalainen kokee yksinäisyyttä työyhteisössään. Itse pidän erityisen hälyttävänä sitä, että alle 30-vuotiaiden ulossulkemisen kokemukset ovat tätäkin yleisempiä.

Vaikka työelämä on nykyään entistä monimuotoisempaa ja vähemmän paikkasidonnaista, työ täyttää noin kolmanneksen keskimääräisen aikuisen päivästä. Töissä luotavat sosiaaliset suhteet lukeutuvat aikuiselämän merkittävimpiin suhteisiin. Siksi ei ole yhdentekevää, tunteeko kuuluvansa työyhteisöön vai ei.

Kun samaan aikaan tiedetään mielenterveyssyiden olevan yhä useamman sairasloman ja työkyvyttömyyseläkkeen takana, näen tämän tärkeänä pysähtymisen paikkana. Koska ihminen on kokonaisuus, sosiaaliset suhteet tai niiden puute vaikuttavat oleellisesti ihmisen hyvinvointiin.

Mielenterveyden häiriöillä on myös kansantaloudellisesti merkittävät vaikutukset. Mielenterveyssyiden takia suomalainen työelämä menettää 17 miljoonaa työpäivää vuodessa ja vuosittaiset kustannukset ovat 11,1 miljardia euroa!

Ilahduttavaa on se, että Mielenturvaa-verkosto on tarttunut siihen, mitä mielenterveyden parantamiseksi työelämässä voidaan tehdä yritysten, järjestöjen ja työpaikkojen yhteistyöllä. Valtakunnallisen tason lisäksi meidän tulee tarttua tähän kokonaisuuteen myös alueellisesti.